QUY TẮC HỘI VIÊN WORLDPLUS GYM (KIÊM BẢN ĐỒNG Ý GIA NHẬP HỘI - PHẦN DÀNH CHO HỘI VIÊN)

LANGUAGE

Điều 1: Mục đích

Mục đích của Worldplus Gym (sau đây gọi là “Câu lạc bộ”) là cung cấp cơ sở và dịch vụ cho người sử dụng cơ sở nhằm thúc đẩy duy trì sức khỏe và nâng cao kỹ thuật, v.v... của hội viên (các cá nhân và pháp nhân tuân thủ Quy tắc Hội viên và gia nhập vào Câu lạc bộ).

Điều 2: Điều hành và quản lý

Câu lạc bộ được điều hành và quản lý bởi Công ty Worldplus Co., Ltd. (sau đây gọi là “Trụ sở chính”) tại tầng 5, ABENO MEDIX, 1-2-7 thị trấn Asahi, quận Abeno, thành phố Osaka, phủ Osaka. Các điều khoản được quy định từ Quy tắc Hội viên này sẽ được áp dụng cho tất cả các cơ sở của Câu lạc bộ. Ngoài ra, trường hợp phát sinh bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến việc diễn giải nội dung của Quy tắc Hội viên bằng tiếng Nhật và nội dung của Quy tắc Hội viên bằng tiếng nước ngoài thì phiên bản tiếng Nhật sẽ được áp dụng cho tất cả các hội viên như là một bản gốc.

Điều 3: Cơ chế hội viên

 1. Câu lạc bộ có cơ chế hội viên.
 2. Khi hội viên sử dụng Câu lạc bộ, có thể sử dụng thông qua việc xác thực dấu vân tay hoặc thẻ hội viên với cơ sở sử dụng.

Điều 4: Tư cách gia nhập hội

 1. Tư cách gia nhập hội của Câu lạc bộ đáp ứng tất cả các hạng mục sau đây.
  1. (1) Khai báo với Câu lạc bộ rằng mình đang có tình trạng sức khỏe đủ sức sử dụng cơ sở của Câu lạc bộ.
  2. (2) Đồng ý với Quy tắc Hội viên này.
  3. (3) Không phải là người có liên quan đến băng đảng xã hội đen.
  4. (4) Người không mắc các bệnh truyền nhiễm, mắc các bệnh khác truyền nhiễm hoặc có nguy cơ truyền nhiễm cho người khác
  5. (5) Người có thể cam kết mà không để lộ hình xăm, v.v... (kể cả sơn cơ thể)
  6. (6) Trường hợp người đã hủy bỏ hợp đồng dựa trên Quy tắc Hội viên này của Câu lạc bộ trong quá khứ thì Câu lạc bộ có thể công nhận tư cách tái gia nhập hội sau khi xem xét.
 2. Hội viên đảm bảo với Câu lạc bộ rằng bản thân hoặc sẽ không sử dụng bên thứ ba để thực hiện bất kỳ hành vi nào dưới đây.
  1. (1) Hành vi yêu cầu mang tính chất bạo lực
  2. (2) Hành vi yêu cầu bất hợp lý vượt quá trách nhiệm pháp lý
  3. (3) Lời nói và hành động mang tính đe dọa hoặc hành vi sử dụng bạo lực liên quan đến giao dịch
  4. (4) Truyền bá tin đồn, sử dụng quỷ kế hoặc quyền lực để làm tổn hại đến uy tín của Câu lạc bộ hoặc cản trở nghiệp vụ của Câu lạc bộ

Điều 5: Thủ tục gia nhập hội

 1. Khi dự định gia nhập Câu lạc bộ bằng văn bản tại cửa hàng thì tiến hành đăng ký gia nhập hội bằng phương pháp đăng ký theo quy định, khi Câu lạc bộ chấp thuận sau quá trình thẩm định của Câu lạc bộ thì cần bản sao của hồ sơ xác minh danh tính như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm, v.v... để xác minh danh tính, từ đó hợp đồng với Câu lạc bộ được thành lập và chính thức trở thành hội viên của Câu lạc bộ. Ngoài ra, những điều kiện khác như ngày bắt đầu sử dụng, v.v... sẽ được quy định trong đơn đăng ký sử dụng kèm theo, sẽ chọn lựa dịch vụ sử dụng và điền những hạng mục cần thiết vào.
 2. Trường hợp phương pháp đăng ký ở mục phía trước qua WEB thì hợp đồng với Câu lạc bộ sẽ được thành lập khi thủ tục đăng ký qua WEB hoàn tất, khi đó bạn sẽ chính thức trở thành hội viên của Câu lạc bộ. Sau khi hoàn thành thủ tục gia nhập hội, phải đến cửa hàng sẽ gia nhập và thực hiện các thủ tục sử dụng theo quy định.
 3. Ngay cả trường hợp đã đăng ký gia nhập hội theo quy định tại Khoản 1 hoặc ở mục trước đi nữa thì cũng có trường hợp Câu lạc bộ không chấp nhận cho gia nhập hội sau khi tiến hành thẩm định. Phương pháp thẩm định, quá trình thẩm định và nội dung thẩm định sẽ không được công bố.
 4. Hội viên phải nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu từ Câu lạc bộ về thông tin xác minh danh tính như giấy tờ tùy thân, v.v... khi gia nhập hội hoặc khi đến cửa hàng lần đầu tiên trong trường hợp đăng ký qua WEB. Trường hợp hội viên không đáp ứng những yêu cầu đó, Câu lạc bộ có thể nghiêm cấm hội viên đó sử dụng cơ sở vật chất. Kể cả trong trường hợp này thì hội viên cũng vẫn phải thanh toán các chi phí đã quy định tại Khoản 1 của Điều 8.
 5. Đối với những người dưới 18 tuổi muốn gia nhập hội thì phải đăng ký bằng phương pháp đăng ký theo quy định dưới sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trong trường hợp này, bất kể là cha mẹ hoặc người giám hộ có phải là hội viên hay không cũng phải liên đới với người đó để chịu trách nhiệm với tư cách là hội viên dựa vào Quy tắc Hội viên này. Ngoài ra, trường hợp dưới 16 tuổi thì cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý phải là hội viên.
 6. Các quy định của mục phía trước quy định cho những người dưới 18 tuổi sẽ áp dụng cho người trưởng thành cần được giám hộ, người cần được bảo hộ và người cần được trợ giúp.
 7. Trường hợp sử dụng cơ sở Worldplus Gym cho hội viên, hội viên phải trả một khoản phí riêng là 1.100 yên (đã bao gồm thuế) để cấp thẻ hội viên.
 8. Trường hợp mất thẻ hội viên ở mục phía trước thì nhanh chóng liên hệ với Câu lạc bộ. Hội viên phải đến cửa hàng vào thời gian tiếp nhận của Câu lạc bộ và trả phí cấp lại là 1.100 yên (đã bao gồm thuế) để nhận thẻ hội viên đã được cấp lại. Sau khi cấp lại sẽ không hoàn trả lại phí cấp lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 6: Thủ tục thay đổi nội dung thông báo

 1. Hội viên phải đảm bảo nội dung mô tả trong đơn đăng ký gia nhập hội và các nội dung khác đã báo cho Câu lạc bộ là chính xác.
 2. Câu lạc bộ sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho hội viên hoặc bên thứ ba do những thông tin đó không chính xác.
 3. Khi có thay đổi về nội dung mô tả trong đơn đăng ký gia nhập hội hoặc các nội dung khác đã báo cho Câu lạc bộ thì hội viên phải nhanh chóng làm thủ tục thay đổi bằng văn bản nộp cho Câu lạc bộ.
 4. Trường hợp Câu lạc bộ thông báo cho hội viên, Câu lạc bộ sẽ gửi thông báo đến địa chỉ liên lạc mà hội viên đã cung cấp. Ngoài ra, trường hợp thông báo từ Câu lạc bộ đến trễ hoặc không đến được vì những nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của hội viên như hội viên lơ là trong việc thông báo như ở mục phía trước thì sẽ xem là thông báo từ Câu lạc bộ đã đến với hội viên như khi lúc bình thường.

Điều 7: Bảo vệ thông tin cá nhân

Câu lạc bộ quản lý thông tin cá nhân của hội viên mà Câu lạc bộ nắm giữ dựa theo “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” do Câu lạc bộ quy định riêng.

Điều 8: Thanh toán hội phí, v.v...

 1. Hội phí cho từng loại hội viên sẽ được quy định riêng.
 2. Hội viên sẽ thanh toán các loại chi phí tương ứng bằng phương pháp được Câu lạc bộ chỉ định ứng với loại hội viên do mình đăng ký trước ngày đến hạn thanh toán các chi phí được quy định riêng.
 3. Cần phải thanh toán chi phí đã ký hợp đồng bất kể số lần sử dụng, phải thanh toán trước ngày rút khỏi hội.
 4. Hội phí một khi đã được thanh toán sẽ không được hoàn trả lại vì bất kỳ lý do gì.
 5. Trường hợp quá hạn thanh toán hoặc không thể ghi nợ tự động được thì sẽ không thể sử dụng Câu lạc bộ cho đến khi hoàn tất thanh toán hội phí.
 6. Trường hợp hội viên sao nhãng việc thanh toán thì hội viên sẽ phải thanh toán theo phương thức thanh toán do Câu lạc bộ chỉ định. Hội viên tự chịu mọi chi phí như tiền tổn thất do trễ hạn và phí tài chính, v.v... cần thiết khi đó.
 7. Trường hợp quá hạn thanh toán hoặc không thanh toán hội phí có thể sẽ bị áp dụng các biện pháp mang tính pháp lý.

Điều 9: Kế thừa và chuyển nhượng tư cách hội viên

Tư cách hội viên của Câu lạc bộ là tư cách cá nhân, không được chuyển nhượng cho người khác và người khác không được thừa kế.

Điều 10: Tuân thủ các quy tắc

 1. Khi sử dụng cơ sở vật chất của Câu lạc bộ, hội viên phải tuân thủ Quy tắc Hội viên này, phương pháp sử dụng đã được quy định liên quan đến việc sử dụng thiết bị và các quy tắc khác do Câu lạc bộ quy định, tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên cơ sở của Câu lạc bộ (sau đây gọi là “Nhân viên cơ sở”).
 2. Câu lạc bộ sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào trong trường hợp hội viên bị trộm cắp hoặc mất mát, v.v... gì đó khi sử dụng Câu lạc bộ.
 3. Đối với những đồ vật bỏ quên của hội viên khi sử dụng Câu lạc bộ, tất cả các quyền liên quan sẽ bị hủy bỏ khi đã quá thời hạn do Câu lạc bộ quy định, hội viên không được khiếu nại gì khi Câu lạc bộ xử lý chúng. Tuy nhiên, trường hợp có nguy cơ xảy ra các vấn đề về mặt an toàn vệ sinh như thối rữa, v.v... thì có thể xử lý chúng khi chưa quá thời hạn đã quy định.
 4. Trong cơ sở của Câu lạc bộ, với mục đích duy trì một môi trường để hội viên có thể sử dụng một cách an toàn và phù hợp, v.v... chúng tôi có lắp đặt các camera để chụp ảnh ở lối ra vào, quầy lễ tân và khu vực xung quanh các thiết bị tập gym, hội viên đã đồng ý với điều này khi sử dụng.
 5. Dựa vào tiền sử bệnh trước đây cũng như tình trạng sức khỏe hiện tại, khi cảm thấy sức khỏe không tốt, hội viên phải tự quản lý và hạn chế sử dụng cơ sở.

Điều 11: Hạng mục nghiêm cấm

Hội viên không được có những hành vi sau đây bên trong hoặc xung quanh các cơ sở của Câu lạc bộ. Ngoài ra, trường hợp không tuân thủ các hạng mục nghiêm cấm có thể sẽ bị hạn chế sử dụng hoặc bị rút khỏi hội.

 1. (1) Vu khống, phỉ báng hội viên khác, Nhân viên cơ sở hoặc Câu lạc bộ.
 2. (2) Có hành vi bạo lực như đánh đập, xô đẩy cơ thể hoặc khống chế, v.v... hội viên hoặc Nhân viên cơ sở.
 3. (3) Có hành vi lớn tiếng và phát ngôn kỳ lạ, có lời nói và hành động mang tính bạo lực và mang tính tình dục đối với hội viên và Nhân viên cơ sở, hành vi chặn đường người khác, hành vi hăm dọa và hành vi gây phiền phức khác, v.v...
 4. (4) Có hành vi khiến người khác hoặc Nhân viên cơ sở cảm thấy sợ hãi như ném, đập phá hoặc gõ đồ vật, v.v...
 5. (5) Có hành vi làm tổn hại đến cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng của Câu lạc bộ, sử dụng trang thiết bị được cung cấp một cách thô bạo hoặc mang ra khỏi cơ sở.
 6. (6) Có hành vi gây phiền phức như phục kích, theo dõi hoặc nói chuyện với người khác hoặc Nhân viên cơ sở một cách không cần thiết.
 7. (7) Sử dụng vượt quá thời gian và số lượng do Câu lạc bộ quy định. (Sử dụng thiết bị, tủ khóa, vòi hoa sen, khăn được cung cấp, v.v...)
 8. (8) Có hành vi vi phạm pháp luật, trật tự công cộng và đạo đức như sàm sở, nhìn trộm, phô bày và khạc nhổ, v.v...
 9. (9) Mang các đồ vật nguy hiểm như dao kéo và vật nuôi vào trong cơ sở.
 10. (10) Sử dụng cơ sở Câu lạc bộ trong trường hợp Nhân viên cơ sở nhận thấy đã uống rượu bia.
 11. (11) Mang nhiều tiền và vật dụng vào trong cơ sở.
 12. (12) Có hành vi độc chiếm cơ sở vật chất, trang thiết bị, v.v... của Câu lạc bộ quá thời gian đã chỉ định.
 13. (13) Có hành vi chụp ảnh quay phim hoặc ghi âm trong cơ sở mà không có sự cho phép của Câu lạc bộ.
 14. (14) Có hành vi sử dụng phương pháp xác thực của Câu lạc bộ để mời những người không phải là hội viên vào bên trong cơ sở.
 15. (15) Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sử dụng cơ sở từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng.
 16. (16) Tụ tập, chợp mắt hoặc ngủ bên trong Câu lạc bộ.
 17. (17) Có hành vi kêu gọi, mua bán, hành vi mang tính tôn giáo và các hành vi tương tự.
 18. (18) Có hành vi cố ý tạo ra tiếng ồn hoặc rung động như làm rơi dụng cụ xuống sàn, v.v...
 19. (19) Vào các khu vực cấm như phòng thông tin và phòng nhân viên, v.v...
 20. (20) Thay đổi thiết lập của các loại thiết bị (điều hòa, chiếu sáng, âm thanh, v.v...) mà không có sự cho phép.
 21. (21) Có hành vi tương tự như kêu gọi thôi việc, dàn xếp việc làm, lôi kéo sang nơi khác làm việc đối với hội viên khác, Nhân viên cơ sở và các bên liên quan.
 22. (22) Có hành vi bất hợp pháp khác với những nội dung ở trên.
 23. (23) Có hành vi khác mà Câu lạc bộ cho là không phù hợp với tư cách là một hội viên.

Điều 12: Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại

 1. Khi hội viên sử dụng thiết bị tập gym, v.v... được lắp đặt trong Câu lạc bộ, phải tuân theo cách sử dụng bình thường của thiết bị tương ứng, v.v... cân nhắc cẩn thận về tình trạng sức khỏe và khả năng, v.v... của bản thân để sử dụng. Ngay cả trường hợp xảy ra tai nạn trong quá trình sử dụng thiết bị tương ứng, v.v... Câu lạc bộ cũng sẽ hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, hội viên phải tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp Câu lạc bộ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt pháp luật.
 2. Câu lạc bộ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, trộm cắp hoặc thiệt hại nào xảy ra khi sử dụng cơ sở.
 3. Câu lạc bộ hoàn toàn không liên quan và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp hoặc rắc rối phát sinh giữa các hội viên với nhau (kể cả bên thứ ba).

Điều 13: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của hội viên

Khi hội viên gây thiệt hại cho Câu lạc bộ, cho hội viên khác hoặc cho bên thứ ba khác vì những lý do nêu dưới đây trong khi sử dụng cơ sở của Câu lạc bộ thì hội viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại liên quan.

 1. (1) Trường hợp có hành vi nghiêm cấm quy định tại Điều 11 làm hư hỏng cơ sở hoặc bị hạn chế việc sử dụng thiết bị
 2. (2) Trường hợp sử dụng cơ sở, v.v... bằng một phương pháp khác với chỉ định hoặc hướng dẫn của Câu lạc bộ
 3. (3) Trường hợp mang thiết bị, khăn, v.v... do Câu lạc bộ cung cấp về nhà
 4. (4) Ngoài ra, trường hợp cố ý hoặc sơ ý gây thiệt hại cho các thành viên khác hoặc Câu lạc bộ

Điều 14: Rút khỏi hội

 1. Khi hội viên rút khỏi hội vì lý do cá nhân thì có thể rút khỏi hội sau khi hoàn thành các thủ tục bằng văn bản do Câu lạc bộ quy định (không thể rút khỏi hội bằng miệng như qua điện thoại, v.v...) trước ngày 15 của 1 tháng trước tháng rút khỏi hội. Có nghĩa vụ thanh toán các loại phí cho Câu lạc bộ cho đến ngày rút khỏi hội.
  (Trường hợp nộp đơn xin rút khỏi hội từ ngày 1 đến ngày 15 thì sẽ được rút khỏi hội vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo, trường hợp nộp đơn xin rút khỏi hội từ ngày 16 đến cuối tháng thì sẽ được rút khỏi hội vào ngày cuối cùng của 2 tháng tiếp theo)
 2. Đối với những hội viên đã gia nhập hội bằng gói khuyến mãi như gói 5.980 yên (6.570 yên (đã bao gồm thuế)), v.v... thì điều kiện áp dụng là sử dụng khoảng thời gian tiếp tục sử dụng được quy định trong gói khuyến mãi sau khi kết thúc thời hạn dịch vụ phí sử dụng Câu lạc bộ và không thể bị hủy bỏ giữa chừng.

Điều 15: Hạn chế và nghiêm cấm sử dụng cơ sở

 1. Trường hợp hội viên tương ứng với một trong những mục dưới đây, Câu lạc bộ có thể hạn chế hoặc nghiêm cấm hội viên đó sử dụng cơ sở của Câu lạc bộ hoặc có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp hội viên bị Câu lạc bộ hạn chế hoặc nghiêm cấm sử dụng cơ sở của Câu lạc bộ thì cũng vẫn phải thanh toán các chi phí đã quy định tại Khoản 1 của Điều 8.
  1. (1) Khi nhận thấy không đủ tư cách gia nhập hội được quy định tại Điều 4.
  2. (2) Khi vi phạm Quy tắc Hội viên này cũng như các quy tắc khác do Câu lạc bộ quy định.
  3. (3) Khi không thể sử dụng được phương pháp thanh toán hoặc phương tiện thanh toán do trách nhiệm của hội viên sau khi đã thiết lập phương pháp thanh toán.
  4. (4) Khi lơ là không trả hội phí trong hai tháng liên tiếp.
  5. (5) Khi tuyên bố phá sản hoặc phục hồi dân sự. Hoặc khi có tuyên bố thanh lý tự nguyện.
  6. (6) Trường hợp phát hiện mắc bệnh gây ra các triệu chứng như co cơ, mất ý thức, v.v...
  7. (7) Khi phát hiện mắc bệnh có nguy cơ truyền nhiễm tập thể.
  8. (8) Khi phát hiện ra rằng bị bác sĩ nghiêm cấm vận động, tắm rửa, v.v...
  9. (9) Khi phát hiện có thai.
  10. (10) Khi vi phạm pháp luật.
  11. (11) Những trường hợp khác mà Câu lạc bộ cho là không phù hợp với tư cách là một hội viên.
 2. Ngay cả khi hội viên bị thiệt hại do hủy bỏ hợp đồng dựa trên Quy tắc Hội viên này căn cứ vào điều mục phía trước thì Câu lạc bộ cũng sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại liên quan.

Điều 16: Nghỉ tạm thời và đóng cửa cơ sở

 1. Câu lạc bộ có thể thiết lập ngày nghỉ định kỳ.
 2. Câu lạc bộ có thể nghỉ tạm thời hoặc đóng cửa một phần hoặc toàn bộ cơ sở của Câu lạc bộ khi nhận thấy khó kinh doanh hoặc không thể mở cửa kinh doanh do một trong những lý do sau đây.
  1. (1) Khi có hoặc có nguy cơ xảy ra thảm họa thiên nhiên, thảm họa thời tiết, động đất hoặc trường hợp bất khả kháng khác.
  2. (2) Khi cần cải tạo, xây dựng mở rộng, sửa chữa, kiểm tra hoặc bảo trì cơ sở.
  3. (3) Khi có phán quyết, ban hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ các luật và quy định, xử lý bởi cơ quan hành chính (bao gồm cả việc xử lý bất lợi) hoặc khi có chỉ định, v.v...
  4. (4) Khi có hoặc có nguy cơ tình hình xã hội thay đổi đáng kể.
  5. (5) Ngoài ra, khi Câu lạc bộ gặp hoặc có nguy cơ gặp tình trạng khó kinh doanh hoặc không thể kinh doanh.
 3. Trong trường hợp của hai mục phía trước, nghĩa vụ thanh toán các chi phí mà hội viên phải chịu sẽ không được giảm hoặc miễn trừ khi luật pháp quy định hoặc Câu lạc bộ công nhận.
 4. Trong trường hợp dự định nghỉ tạm thời hoặc đóng cửa, nếu hoàn cảnh cho phép thì về nguyên tắc Câu lạc bộ sẽ thông báo cho hội viên biết trước ít nhất một tháng.

Điều 17: Giải thể

 1. Trong trường hợp vì lý do bất đắc dĩ, Câu lạc bộ có thể được giải thể bằng cách thông báo trước 3 tháng.
 2. Trường hợp lý do giải thể là do thiên tai, tai họa thiên nhiên, lệnh của cơ quan công quyền, cưỡng chế hoặc các trường hợp bất khả kháng khác thì có thể rút ngắn thời hạn thông báo tại mục phía trước.
 3. Trong trường hợp Câu lạc bộ bị giải thể, hội viên sẽ không được đảm bảo đặc biệt điều gì.

Điều 18: Thay đổi và bãi bỏ các chi phí, phạm vi sử dụng, điều kiện và phương pháp điều hành

Khi nhận thấy cần thiết, Câu lạc bộ có thể thay đổi hoặc bãi bỏ phạm vi sử dụng, điều kiện và hệ thống điều hành cơ sở dựa trên Quy tắc Hội viên này bằng cách thông báo cho hội viên biết trước ít nhất 1 tháng.

Điều 19: Sửa đổi Quy tắc Hội viên

Về nguyên tắc, Câu lạc bộ có thể sửa đổi Quy tắc Hội viên này bằng cách thông báo cho hội viên. Phương pháp thông báo sẽ là sẽ đăng trên trang chủ, Quy tắc Hội viên đã sửa đổi, v.v... sẽ có hiệu lực đối với tất cả hội viên sau khi có thông báo tương ứng, hội viên đồng ý với điều này.

Điều 20: Phương pháp thông báo

Phương pháp thông báo cho hội viên trong Quy tắc Hội viên này là phương pháp niêm yết công khai trong cơ sở hoặc đăng trên trang chủ, sẽ được xem là đã thông báo cho hội viên tại thời điểm niêm yết công khai hoặc đăng trên trang chủ.

Điều 21: Quy định bổ sung liên quan đến hội viên ký hợp đồng hội viên pháp nhân

 1. Ngoài những điều trên, các hạng mục sau đây được áp dụng cho hội viên ký hợp đồng hội viên pháp nhân (sau đây gọi là “Hợp đồng pháp nhân”) giữa pháp nhân, v.v... mà mình trực thuộc và Câu lạc bộ.
  1. (1) Đối với Điều 4 (Tư cách gia nhập hội), ngoài các hạng mục trong Khoản số 1 của điều này, bổ sung trường hợp pháp nhân, v.v... mà mình trực thuộc ký Hợp đồng pháp nhân với Câu lạc bộ.
  2. (2) Ngoài Điều 18 (Thay đổi và bãi bỏ các chi phí, phạm vi sử dụng, điều kiện và phương pháp điều hành), nếu các chi phí, v.v... bị thay đổi do thay đổi Hợp đồng pháp nhân thì tuân theo các thay đổi tương ứng.

Điều 22: Điểm lưu ý khi gia nhập hội bằng gói 5.980 yên (6.570 yên (đã bao gồm thuế))

Đặc quyền khi gia nhập hội bằng gói 5.980 yên (6.570 yên (đã bao gồm thuế)) với điều kiện áp dụng là phải tiếp tục sử dụng từ 6 tháng trở lên sau khi kết thúc thời hạn dịch vụ phí sử dụng. Nếu bạn rút khỏi tư cách thành viên mà không hoàn thành thời hạn, bạn sẽ phải trả phí thành viên còn lại như một khoản phạt.

Điều 23: Tạm nghỉ

 1. Các hội viên có thể được tạm nghỉ trong thời gian tối đa 6 tháng sau khi thực hiện các thủ tục do Câu lạc bộ quy định (từ khoản tiếp theo trở xuống).
 2. Đối với thủ tục tạm nghỉ, hội viên sẽ điền vào đơn đăng ký do Câu lạc bộ quy định trước ngày 9 hàng tháng và nộp cho cửa hàng gia nhập hội, khi thủ tục tạm nghỉ hoàn tất thì có thể tạm nghỉ từ ngày 1 của tháng tiếp theo. Không tiếp nhận xin tạm nghỉ qua điện thoại hoặc bằng miệng. Khi nộp đơn xin tạm nghỉ sẽ phải ghi ngày bắt đầu lại (ngày trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu tạm nghỉ).
 3. Hội viên tạm nghỉ sẽ không phải trả hội phí thông thường nhưng sẽ phải trả 1.100 yên (đã bao gồm thuế) như là một khoản phí tạm nghỉ để tiếp tục tư cách hội viên của mình. Không được sử dụng Câu lạc bộ trong thời gian tạm nghỉ.
 4. Có thể tiếp tục sử dụng Câu lạc bộ từ tháng bắt đầu lại (ngày chỉ định) được ghi trong đơn xin tạm nghỉ, việc yêu cầu thanh toán hội phí thông thường sẽ được tự động tiếp tục kể từ tháng bắt đầu lại. Ngoài ra, số tiền tương đương phí tạm nghỉ đã thanh toán sẽ được khấu trừ từ hội phí thông thường của tháng bắt đầu lại (bao gồm cả tháng tiếp theo của tháng bắt đầu lại trong trường hợp số tiền tương đương phí tạm nghỉ được khấu trừ vượt quá số tiền hội phí thông thường của tháng bắt đầu lại). Tuy nhiên, số tiền khấu trừ tối đa là 1 tháng hội phí.
 5. Hội viên không được phép tạm nghỉ trong các trường hợp sau.
  1. (1) Trường hợp có khoản hội phí chưa thanh toán
  2. (2) Trường hợp đang trong thời hạn dịch vụ phí sử dụng và trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc thời hạn dịch vụ phí sử dụng khi gia nhập hội bằng gói 5.980 yên (6.570 yên (đã bao gồm thuế))
 6. Trường hợp đang có hợp đồng tủ khóa thì tủ khóa hợp đồng sẽ bị tự động hủy bỏ và sẽ bị yêu cầu hoàn trả chìa khóa lại khi nộp đơn tạm nghỉ.
  Ngoài ra, có thể sẽ không bảo đảm được là sẽ có tủ khóa hợp đồng trống tại thời điểm bắt đầu lại.
 7. Khi tiến hành thủ tục rút khỏi hội trong thời gian tạm nghỉ thì thực hiện thủ tục theo Khoản 1, Điều 14 của Quy tắc Hội viên và phí của tháng rút khỏi hội sẽ được thanh toán bằng hội phí thông thường trước khi tạm nghỉ.

Worldplus Co., Ltd. 5/2022

入会のご案内

入会は店舗でも、Webサイトでも行えます。入会までの流れやご準備いただきたいものを詳しくご説明します。

店舗を探す

店舗へのお問い合わせは、こちらから最寄りの店舗を検索いただき、各店舗ページの「お問い合わせ」ボタンからお問い合わせください。